PRAKTISCH


Om als organisatie te kunnen aanmelden sluit je een samenwerkings-protocol af met Buiten Beeld. Neem contact op mocht dit nog niet zo zijn.

Telefonische bereikbaarheid Buiten Beeld:

Het telefoonverkeer omtrent de aanmelding (aanmelden zelf, wijzigen of aanpassingen, vragen/opmerkingen, …) kan op iedere weekdag op het nummer 0499/52 22 96, telkens van 9 uur tot 17 uur, bij Klaas, Gijs of Janna.
Wanneer er zaken zijn die doorgegeven moeten worden op het moment dat een jongere verwacht wordt aanwezig te zijn tijdens een donderdag of vrijdag, dient dit op een ander nummer te gebeuren: 0491 90 18 18. Dit nummer wordt gebruikt tijdens de werking op donderdagen en vrijdagen. Ook de jongeren communiceren naar dit nummer, wanneer bv. hun bus vertraging heeft.

- Je kan een jongere aanmelden voor een maximumperiode van 32 dagen. Dit kan zijn:
16 weken met twee dagen daginvulling (donderdag en vrijdag)
32 weken met één dag daginvulling (donderdag of vrijdag)

- Je meldt een jongere aan voor minimaal 6 dagen.
- Je kan slechts één jongere gelijktijdig inschrijven.
- De dagprijs bedraagt 6 €, inclusief een middaghap vanuit het kookatelier. Er wordt geen frisdrank voorzien.
- De aanmelder/de jongere staat zelf in voor het vervoer naar Buiten Beeld.
- We hebben de mogelijkheid om jongeren met de wagen op te halen om 9u, aan een bushalte van buslijn 52 – 'Achterstege' (Evergem), en ze er rond 16u terug af te zetten.
- Wanneer er wijzigingen optreden in de aanvraag, gelieve dit zo spoedig als mogelijk te laten weten.