EEN DAGBESTEDINGSPLEK MET ERVARINGSLEVEN EN OPEN ATELIERS


Buiten Beeld is een initiatief van vzw Stappen in het landschap van alternatieve dagbesteding en ervaringsleren. Op donderdag en vrijdag organiseert Buiten Beeld dagbesteding voor jongeren die nood hebben aan een daginvulling. Sedert september bouwt vzw Stappen samen met twee andere organisaties op Buiten Beeld iets nieuws uit, met een buurtaanbod op dinsdag.
Op de andere schooldagen kunnen andere organisaties een beroep doen op het terrein.

Buiten Beeld kiest bewust voor een bijzondere aanpak. Op iedere donderdag en vrijdag krijgen vrijwillige medewerkers tijd en ruimte om een atelier te organiseren. In de schuur en of de weide zetten ze zich aan het werk rond iets waar ze passioneel mee bezig zijn. De jongere krijgt de ruimte om aan te sluiten, maar hoeft niet. Naast de open ateliers zijn er allerlei mogelijkheden op het terrein waar de jongere bij kan aansluiten of initiatief in nemen.

's Ochtends en 's middags wordt in een ronde voorgesteld wat er die dag doorgaat. In de slotronde aan het einde van de dag krijgt iedereen de mogelijkheid om de bewegingen, de initiatieven, de gebeurtenissen […] in de ronde te brengen. Deze slotronde is het cruciaal moment waarbij indrukken worden uitgewisseld en waarbij de jongere kan vertellen wat hij aan de dag had.

Een begeleider van vzw Stappen, die we de "vrije begeleider" noemen, coördineert het daggebeuren. Hij bewaakt het groepsproces doorheen de dag. Deze begeleider organiseert geen open atelier, en heeft de hele dag de handen vrij om ideëen en initiatieven van de jongere vorm te geven. De vrije begeleider zal soms, voor de slotronde, de jongere bevragen in de keuzes en de bewegingen die hij maakt.

Buiten Beeld is een plaats waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren. Op een spontane manier, en zonder oordeel. Het is in die betekens dat we spreken van "zinvolle dagbesteding". In de betekenis die zij zelf geven aan die dag. Onze ervaring leert dat ze zich zo meer eigenaar voelen van hun eigen initiatieven.