Logo

Nieuwsbrief


banner

Voorwoord


Beste Nieuwsbrieflezer

Telkens wanneer ik in Stappen aankom, voor een vergadering van de Raad van Bestuur, voor een overleg, een dringende handtekening, een luisterend oor… zomaar een bezoek aan een van onze projecten, nog steeds word ik geraakt door de enorme dynamiek die van de organisatie uitgaat. De warme sfeer, de zorg en aandacht voor een aangename en open omgeving laten je er welkom voelen. Maar er is meer dan dat.

Enthousiaste, geëngageerde medewerkers maken samen van Stappen een levende organisatie, alert voor de maatschappelijke context, bezorgd om de kwetsbaarheid van de jongeren die hen worden toevertrouwd, steeds zoekend naar een aanpak passend voor de individuele problematiek van de jongere, in haar context en in het samenleven binnen Stappen.

Uitdaging lijkt me het grote geheim(?)/codewoord voor Stappen : uitdagen en uitgedaagd worden, op alle echelons en niveaus. Binnen jeugdhulp een voortrekkersrol opnemen, dwars durven liggen, soms eigengereid verder gaan op de gekozen weg ondanks tegenkantingen, bijsturen, aanpassen, groeien, evolueren. Dynamisch op zoek gaand naar nieuwe samenwerkingsverbanden over de grenzen van de Jeugdzorg, zich verdiepend in nieuwe methodieken, steeds staat de zorg voor de jongere centraal.

Laat u in deze Nieuwsbrief raken door de vele illustraties hiervan : het verhaal van een van onze meisjes, een dagmoment uit het leven in Stappen, een beklijvend interview met Nathalie Teirlinck, regisseur van de film "Le passé devant nous", de warme getuigenis van een van onze vrijwilligers…

Deel te mogen uitmaken van de Raad van Bestuur van Stappen geeft voldoening maar is ook een uitdaging. Waar halen we voldoende fondsen om de intensieve omkadering van de jongere en haar context te kunnen behouden, om de nieuwe projecten te kunnen uitbouwen, hoe kunnen we onze medewerkers voldoende ondersteuning bieden om de zwaarte van de job te kunnen blijven dragen, hoe werken we mee aan het maatschappelijk engagement van Stappen, hoe gaan we om met onze "overlegcultuur", waar ligt de grens van de zelfsturing… Gelukkig vormen we een fijne, hechte ploeg, kunnen we op elkaar rekenen in professionaliteit, respect en kameraadschap.

En mocht u, lezer, zich aangesproken voelen, uw bijdrage is welkom, in sympathie, door vrijwilligerswerk, door lid te worden van onze algemene vergadering, of in een financieel steuntje. U bent alvast van harte welkom op onze benefietfilm "Le passé devant nous" op 23 april en de aansluitende verwenreceptie in de Sint Niklaaskerk!

Katelijne Dezillie
voorzitter

Stand van Stappen


Wist je ...

… dat Stappen financiële steun krijgt van de Provincie Oost-Vlaanderen om, in samenwerking met Guidance vzw, een project uit te werken rond co-housing in de bijzondere jeugdzorg?

… dat Stappen vanaf 1 april een extra erkenning heeft voor 5 contextbegeleidingen in het kader van 'Uitstroom Gemeenschapsinstellingen' en dat de teller dan staat op 29 begeleidingen?

… dat Cultinair 2017 volledig uitverkocht was, dat ook Westveldstraat 1 een huis om te eten en te drinken was en dat de opbrengst voor de helft naar Stappen ging?

… dat Rotary Gent Noord de komende 3 jaar Stappen zal ondersteunen bij de renovatie van het kloostergebouw in Doornzele, waar Buiten Beeld, het dagbestedingsproject van Stappen actief is?

… dat Stappen samen met Lejo VZW een camping gaan uitbaten in Doornzele tijdens Rock For Specials en dat vrijwilligers die een handje willen toesteken welkom zijn?

… dat er met enkele andere Cano-organisaties tijdens de krokusvakantie een skireis werd georganiseerd en dat er 3 meisjes van Stappen meegingen?

… dat er op 8 april om 10u in Vinderhoute een paasbrunch is voor de meisjes van Stappen en hun familie?

… dat alle personeelsleden van Stappen op 8 en 9 mei op tweedaagse gaan om het team nog hechter te maken en om zich samen met Willem Beckers van de Interactie-Academie verder te verdiepen in nieuwe autoriteit en geweldloos verzet?

… dat er op 23 juni vanaf 16u een opendeurdag en straatfeest doorgaat?

… dat er maandelijks een dertigtal vrijwilligers actief zijn in en rond Stappen?

Pieter De Vis

HOE KAN JE STAPPEN STEUNEN?

Beste sympathisanten, wij willen u ook graag blijven herinneren aan het feit dat giften vanaf 40€ fiscaal aftrekbaar zijn. Fiscale aftrekbaarheid kunnen wij bieden via onze rekening bij de Koning Boudewijnstichting (rekeningnummer 000-0000004-04 met vermelding LJ1880-PSS Schuurmanshoeve Sint-Amandsberg).

marijke

Genieten van de dingen die wel gaan

Een autobiografisch interview met Sielke


Als je naar Sielke kijkt, dan zie je dat 'ik' vele 'ikken' is. Er is een intelligente ik: ze volgt humane wetenschappen en haalt goede resultaten. Er is een creatieve ik: ze heeft talent als zangeres, danseres en schrijfster. En er is een bescheiden ik: ze krijgt niet graag complimenten. Soms is ze heel emotioneel, soms de rust zelve. Soms is ze een spontaan en lichtvoetig meisje, soms een levenswijze jonge vrouw. Dat laatste heeft misschien te maken met het noodlot dat haar mama en haar heeft getroffen: de ziekte van haar mama… Lees meer ...


Het 'tipische' vuur van de ronde


'De ronde' is een begrip op Stappen. Sinds enkele maanden gaan er 'rondes' door voor de bewoners van de basisgroep, de basisstudio's en kamertraining. Deelnemers aan het dagbestedingsproject Buiten Beeld zijn al jaren vertrouwd met 'de ronde'. Maar wat is dat 'de ronde' precies? Nieuwsbriefreporters Marjolein en Danny zochten het uit. Ze trokken naar Buiten Beeld in Doornzele en stelden, bij het vuur in de tipi, de vraag aan Jana, Gianni en Eline. Lees meer ...

side image

side image

Het verleden haalt je altijd in

Een gesprek met Nathalie Teirlinck, regisseur van 'Le passé
devant nous'


Elk jaar organiseert Stappen een benefietfilm in samenwerking met Cinema Sphinx. Dit jaar viel de keuze op 'Le passé devant nous', het subtiele langspeelfilmdebuut van de Gentse regisseuse Nathalie Teirlinck, waarin er zeer mooi wordt gespeeld door Evelyne Brochu (bekend van 'Orphan Black') en de zeer jonge Zuri François. De film gaat over een jonge vrouw, Alice, die werkt als escorte en die haar zoontje Robin achterlaat bij haar ex-vriend. Wanneer deze laatste sterft bij een ongeval, komt Robin weer in haar leven… Danny en Marjolein gingen alvast naar de film kijken en nodigden Nathalie Teirlinck uit in Stappen voor een gesprek. Lees meer ...Alle vragen zijn de moeite waard

Portret van Stefanie, vrijwilliger bij het zorgfonds van Stappen


Stefanie Ottevaere is samenwonend en heeft 2 kinderen van 5 en 9 jaar. Ze werkt halftijds in het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding in Kortrijk. In 1996 deed ze haar stage in Stappen en enkele jaren later ging ze er werken. Ze was een leefgroepbegeleider in hart en nieren: het gezellig maken, gek doen, dat was haar ding. Toen ze moeder werd, maakte ze de moeilijke keuze om te vertrekken bij Stappen, maar ze bleef betrokken en ook nu nog is ze aanwezig op alle activiteiten en zet ze zich in voor het zorgfonds. Lees meer ...


side image

side image

Tafelen met een hart


Via de actie Tafelen met een Hart voor Kinderen tonen Vlaamse restauranthouders zich solidair met gekwetste en maatschappelijk kwetsbare jongeren in Vlaanderen. Lees meer ...Stappen in beeld


gedicht
BuitenBeeld
team
team2
jubile
jubile


Verzonden door vzw Stappen
westveldstraat 1, 9040 Sint-Amandsberg
09/228.26.57
Uitschrijven

Facebook